Deutsche Rentenversicherung

Hinweis zur Verwendung von Cookies

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie über den folgenden Link: Datenschutz

OK

  1. Startseite
  2. Të punoni në Gjermani dhe në Kosovë

Të punoni në Gjermani dhe në Kosovë

Stand 01.07.2017 Auflage 3

Diese Broschüre informiert Sie über das Sozialversicherungsabkommen und seine Auswirkungen.

Ju keni punuar tashmë një fare kohe në Kosovë dhe tani dëshironi të ktheheni atje? Ju jeni shtetas i Kosovës dhe punoni tani në Gjermani?

Ndoshta e pyesni veten si puna juaj në vende të ndryshme do të ndikojë në pensionin tuaj të mëvonshëm. Në fund të fundit Kosova dhe Gjermania kanë sisteme të ndryshme të sigurisë sociale.

Një marrëveshje e detyrueshme ndërshtetërore për zbatimin e mëtejshëm të marrëveshjes gjermano-jugosllave të dt. 12 tetor të vitit 1968 nuk është lidhur midis Republikës së Kosovës dhe asaj të Gjermanisë. Prandaj në të ardhmen mund të hiqet dorë nga zbatimi i marrëveshjes i cili është vendosur deri tani në mënyrë të njëanshme nga pala gjermane. Në Kosovë marrëveshja e vitit 1968 tashmë prej vitesh nuk merret më në konsideratë në formën e caktuar atëherë.

Për këtë arsye shpjegimet e kësaj broshure mund të tregojnë vetëm gjendjen aktuale gjatë prodhimit të saj. Një ndryshim është i mundshëm në çdo kohë - edhe me afat të shkurtër. Prandaj ne për fat të keq nuk mund të marrim përsipër asnjë përgjegjësi për saktësinë.

Ju lutemi, informohuni prandaj për një njoftim aktual dhe të detyrueshëm gjithmonë direkt tek bartësi i sigurimit që është kompetent për ju!

Herunterladen