Deutsche Rentenversicherung

Hinweis zur Verwendung von Cookies

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie über den folgenden Link: Datenschutz

OK

  1. Startseite
  2. Работа во Германија и во Македонија

Работа во Германија и во Македонија

Stand 01.03.2011 Auflage 2

Diese Broschüre informiert Sie über das Sozialversicherungsabkommen und seine Auswirkungen.

Вие веќе одреден период сте работеле во Македонија или сакате таму да се преселите? Вие сте Македонец и сега работите во Германија?

Можеби се прашувате, како Вашата работа во различни земји ќе влијае на Вашата подоцнежна пензија, затоа што Македонија и Германија имаат различни системи на
социјално осигурување.

Тоа е точно, но не грижете се. Германија и Македонија имаат склучено спогодба, за Вие да имате што е можно помалку неповолности.

Со оваа брошура ќе Ве информираме за тоа што содржи германско-македонската спогодба, како истата влијае на Вашата германска пензија и кои права ги имате во
Македонија.

Ако и покрај тоа, некои прашања останат отворени, можете да ни се обратите во секое време.

Брошурава е изготвена многу внимателно. Сепак, не можеме да преземеме одговорност за точноста на информациите во странски правни системи. За задолжителните правни информации, Ве молиме да се обратите до надлежните органи во земјата.

Herunterladen

Bestellen